კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ვებ-გვერდის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ძვირფასო სტუმრებო; კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Ersağ ვებსაიტზე.

შემდეგი "კონფიდენციალურობის შეთანხმება" არეგულირებს დებულებას Ersağ-ის მიერ ჩვენი საპატიო მომხმარებლებისთვის მიწოდებული ინფორმაციი სადა მომსახურების გაწევის შესახებ.

ყველა მომხმარებელი, რომელიც შედის Ersağ-ის ვებსაიტზე ან ავსებს საიტზე არსებულ ფორმებს, ჩაითვლება, რომ წაიკითხა დამიიღო "საავტორო უფლებების შესახებ", "კონფიდენციალურობის შეთანხმება" და "გამოყენების პირობები".

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

1. Ersağ-ს შეუძლია გამოიყენოს ინფორმაცია, რომელიც მიღებულია და შეგროვილი,რეგისტრირებული და სტუმარი მომხმარებლებისაგან რომლებიც იყენებენ ვებ-გვერდს,ნებისმიერი სახის ანალიზის მიზნით. Ersağ-ს შეუძლია გაუზიაროს ესინფორმაცია თავის ბიზნესპარტნიორებს. მაგრამ ელექტრონული ფოსტა და სხვა პირადი ინფორმაცია არ იქნება გაზიარებული რომელიმე ბიზნეს პარტნიორთან, კომპანიებთან, დაწესებულებებთან ან სხვა ორგანიზაციასთან მომხმარებლის ნებართვის გარეშე.

2. Ersağ-ი არ შეაგროვებს ინფორმაციას თქვენს შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს პირის (მაგალითად, სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი ანელექტრონული ფოსტის მისამართი), თქვენინებართვისგარეშე ("პირადი ინფორმაცია"). თუ თქვენს პირად ინფორმაციას მიაწვდით Ersağ-ს, Ersağ-ი შეინახავს ამ ინფორმაციას მომავალი გამოყენებისათვის ისეთი მიზნებისათვის, როგორიცაა მარკეტინგი, კვირის კვლევა, გაყიდვების ინფორმაციის თვალყურის სადევნებლად თუ თქვენ მოგვაწვდით პირად ინფორმაციას, რომელიც  არის მოთხოვნილი ვენგან, თქვენ თანხმობას აცხადებთ ამინფორმაციის გამოყენებაზე, როგორც ეს მითითებულია ამ საიტზე.

3. Ersağ-აგროვებს თქვენს პირად ინფორმაციას მხოლოდ შემდეგ სამართლებრივ შემთხვევებში და სამართლებრივი პროცედურების ფარგლებში გასცემს ინფორმაციას მე-3. პირებზე

ა.)  წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში იურიდიული ორგანოების მიერ

ბ.) ერსაგის ქონებრივი უფლებების დაცვის მიზნით...

გ.)იმ წესების მიხედვით რომელსაც თქვენ ეთანხმებით მოხმარების დროს.

 

4. Ersag-ის მიერ შეგროვებული ინფორმაცია ინახება უსაფრთხო გარემოში,რომელიც არ არის ღია საზოგადოებისთვის. Ersag-ი იყენებს ყველა სახის ინდუსტრიის სტანდარტებს, რათა  დაიცვას მიმდება რეინფორმაცია. თუმცა, ამის მიუხედავად, უსაფრთხოების საკითხებზე გარანტიებს ვერიძლევა.

5. ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაძლებელია შეგროვდეს ისეთი ინფორმაცია რომელიც არ არის კავშირში პიროვნებასთან. მაგალითად:ისთი ტიპის ინფორმაციას ინფორმაცი  ცარისიმინტერნეტბრაუზერზერომელსაცთქვენიყენებთ, თქვენიოპერაციულისისტემა, დომენისაიტზე, ბმული,  რომელისმეშვეობითაცმოხვდითჩვენს

6. ინფორმაცია შეიძლება განთავსდეს თქვენს კომპიუტერში,  მაშინ როდესაც თქვენ ეწვევით საიტს. ეს ინფორმაცია იქნება, ინფორმაციის ფორმატში (cookie) ან მსგავსი ტიპის ფაილის სახით და დაგეხმარებათ შემდეგი სახით.მაგალითად, cookies საშუალებას მოგვცემს გაუკეთოთ ორგანიზება საიტებს და განცხადებებს  თქვენი ინტერესებია და სურვილების მიხედვით. თითქმის ყველა ინტერნეტ ბრაუზერს აქვს თქვენი მყარი დისკიდან ქუქი-ფაილების წაშლის ვარიანტები, რაც ხელს უშლის მათ ჩამოწერას, ან გამაფრთხილებელი შეტყობინების მიღებას, სანამ ისინი შეინახება. ამის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ თქვენი ბრაუზერის დახმარების ფაილები და გამოყენების ინფორმაცია.

7. თქვენი IP მისამართი გამოიყენება ვებ-გვერდისა და ჩვენი სერვერების მუდმივად გაშვებისთვის, მართვის და პრობლემების გადასაჭრელად. თქვენს კუთვნილ IP მისამართს იყენებენ თქვენი იდენტიფიკაციისთვის.

8. ეს საიტი ხდება ბმულებთ სხვა საიტებზეგადასვლა. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მოქმედებს მხოლოდ ამ ვებ-გვერდზე და არ მოიცავს სხვა ვებსაიტებს. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და გამოყენების პირობები ამ საიტებზე ვრცელდება და არა გამოყენების სხვა საიტებზე, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება  ბმულების მეშვეობით, მიზანშეწონილია, რომ წაიკითხოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და გამოყენების პირობები ტექსტები ამ საიტებზე სხვა საიტებზე, რომ თქვენ უკავშირებენ ამ საიტიდანსხვა საიტს ბმულით.

9. Ersağ-ი იტოვებს უფლებას შეცვალოს ამ ტექსტში მოცემული ნებისმიერი ინფორმაცია. ამ საიტის, გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ მოხდეს   ნებისმიერი ცვლილებები აღნიშნულ "კონფიდენციალურობის პოლიტიკა"-ში. თუ მიუთითებთ, რომ არ მიიღებთ ამ ტექსტში მოცემულ სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, არ გამოიყენოთ ეს ვებ-გვერდი..რომარმიიღებთამტექსტშიმოცემულსამართლებრივპასუხისმგებლობას, არგამოიყენოთესვებ-გვერდი..