თუ მიმიღებთ როგორც წევრს ვიღებ ქვემოთ მოცემულ შემდეგ მოსაზრებებს.

1. შპს ერსაგ ორგანიზაციის. დამოუკიდებელი წევრი ვარ.

2. მე თვითონ ინდივიდუალურად ვმოქმედებ და 18 წელზე მეტი ვარ.

3.დამოუკიდებლად ვმუშაობ სამომხმარებლო პროდუქციის გაყიდვისბი ზნესში. არანაირი მიზნით, შპს ერსაგის ორგანიზაციის.  არ ვარ თანამშრომელი ან წარმომადგენელი

მე ვეთანხმები, რომ საფასურს მივიღებ ( ჩემი გაყიდვების სამაგიეროდ მივიგებ პრემიას) ჩემიგაყიდვების და გუნდის შესრულებაზეა დამოკიდებული,ჩემი სამუშაო საათები და მოქმედება, რომ ყველა გადასახადი, მათ შორის დაკავების ორდენი, დაკავშირებული ხელფასთან მისაღებია ჩემთვის.

4. მე გადავიხდი ყველა პროდუქტის შესყიდვას შეკვეთებით, მათ შორის საგადასახადოს, არსებობის შემთხვევაში, საკრედიტო ბარათით ან საბანკო გადარიცხვით კომპანიის ანგარიშზე.

 

5. წევრი და ერსაგ ორგანიზაცია შპს. ნებისმიერ დავაში, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მის კომპანიას შორის, თ. ც. მე უკვე ვიღებ, რომ კანონები მოქმედებს და დენიზლის სასამართლოები სალაჰათია.

 

6. შპს ერსაგის ორგანიზაცია. ფასი, პრემია, მოგება, მარკეტინგი დაა.შ.თქვენი კომპანიის ყველა პროდუქტისთვის. საკითხებში ცვლილებების შეტანისუფლება დაცულია.

 

7.დამოუკიდებელი წევრები მიიღებენ პრემიებს არსებული მარკეტინგული სისტემის მიხედვით კომპანიის პრინციპების შესაბამისად.

 

8. წევრი, რომელიც ცვლილებებს ახდენს პროდუქციის კატოლოგის ფასში, მისი წევრობა უქმდება ამ მოქმედების დადასტურების შემთხვევაში.

 

9. პრემიების გადახდა თვის 20-25 შორის ხდება ბოლო სამუშაო დღეებში.

 

10. 4 ქულა ან მეტი უფასო მიწოდება

 

11. შპს ერსაგის ორგანიზაცია. წევრად ფასდაკლებული პროდუქციის შეძენის უფლების მოპოვებისას, ამ ფასდაკლების ტარიფები ამან დაასახელა თავისი კარიერა მისი კომპანიის ქსელური მარკეტინგის სისტემაში.

 

12. ესკარიერა; %10, %15, %21, წამყვანი მოადგილე 27% - ია, ხოლოწამყვანი 33%. იმის გათვალისწინებით, რომ ამ კარიერას არ აქვს უფლება, ნებისმიერი სათაური, უფლებამოსილება ან წარმომადგენლობა. ყველა სახის სამართლებრივი ქმედება და სამართლებრივი აქტები, სიტყვები, ქცევა წევრების მიერ არის ამ წევრის მოსაზრება და არანაირად არ არის შპს ერსაგ ორგანიზაცია არ აკავშირებს თავის კომპანიას. ამ გარიგებებიდან გამომდინარე ნებისმიერი ადმინისტრაციული, სამოქალაქო და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ეკუთვნის ამ წევრს. ამ გარიგებების გამო, შპს ერსაგი

ორგანიზაცია თუ მისი კომპანია დაზიანებულია რაიმე ფორმით, მას აქვს უფლება შეაგროვოს ეს ზარალი ამ წევრისგან თავის სამართლებრივ ინტერესთნერთად.

 

13. პირები, რომლებიც წევრები არიან, ერსაგ ორგანიზაცია შპს. ...იმისგამო, რომ არსებობს ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ შეიძინონ დისკონტირებული პროდუქტები, მათ შეუძლიათ გააუქმონ წევრობა ნებისმიერ დროს. ამისათვის კი მას არანაირი ფასი არ მიეცემა.

 

14. მათთვის ახალი წევრების შექმნის შედეგად, წევრები მიიღებენ პრემიას მათი შესრულების საფუძველზე, თვის განმავლობაში წევრების შექმნის / გაშვების დროს. წევრები, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ საქმიანობის მოთხოვნას, არავითარ შემთხვევაში არ შეუძლიათ მიიღონ პრემია მათ მიერ შექმნილი გუნდისგან.

 

15. იმისათვის, რომ წევრი იყოს აქტიური, 10% კარიერა ერთი (1), 15% კარიერა ორი (1), 27% კარიერა სამი (2), ლიდერის თანაშემწე (3), ლიდერი ხუთი (4) საჭიროა აქტიურობა თვისგანმავლობაში, რომელშიც ის მდებარეობს, ხოლო ეს საქმიანობა ძალაშია, თუ მისი ახალი წევრის პირველი ორი ქულა დაემატება თვის განმავლობაში, რომელშიც ის მდებარეობს.

 

16. შპს ერსაგის ორგანიზაცია.წევრებმა უნდა გამართონ საკუთარი სემინარები და შეხვედრები პირადად, მაშინაც კი, თუ ისინი სხვადასხვა კარიერაში არიან, როდესაც ისინი დაკავშირებულები არიან როგორც წევრები. შპს ერსაგის ორგანიზაცია სემინარებში რომელიც მან თავად მოაწყო, წევრებს შეუძლიათ ისარგებლონ სემინარებიდან სემინარის საფასურის გადახდის გარეშე, არ აქვს მნიშვნელობა რა კარიერაში არიან ისინი. შპს ერსაგის ორგანიზაცია .არ აქვს მნიშვნელობა რა კარიერაშია, ის არ იხდის  რაიმე საფასურს მისი ტრენინგისა თუ სემინარებისთვის.

 

17.ჩემს ბრძანებაში მითითებული სახელი შევიდა წევრის ნომრით დათ. ც. პირადობის მოწმობის ნომერს ვაცხადებ სწორად. ნებისმიერი არასწორი წარმოდგენის შემთხვევაში, ერსაგ ივლ. ბარათი. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი.პასუხისმგებლობა ბიგებ ჩემ თავზე.

 

18. შპს ერსაგი. მევიღებ შეტყობინებებს კომპანიისგან კომუნიკაციის ნებისმიერი საშუალებით, როგორიცაა სმს, ელექტრონული ფოსტა ან ფაქსი საინფორმაციო მიზნებისთვის. ვეთანხმები და ვთანხმდები ჩემი პირადი მონაცემების დამუშავებას, შენახვასა და გაზიარებას საჭირო პირებთან ან დაწესებულებებთან.

 

19. მე ვაცხადებ, რომ ჩემი მეუღლე ან იგივე გვარის მქონე შვილები (ჩემიმშობლები) არარიან კომპანიის სხვა სპონსორის წევრები, რომელსაც აქვს ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც აქვს ნებისმიერი წმინდა სამუშაო სისტემა, რომელიც აწარმოებს იგივე / მსგავს პროდუქტს, და თუ ჩემი განცხადება სხვა გვარად არის, მე ვეთანხმები გამოსწორებას ჩემს გუნდთან ერთად, რომელიც მე შევქმენი.

 

20. თუ დამოუკიდებელი წევრი/მომხმარებელს ერსაგ სურს გაყიდოს სხვადასხვა მედია სოციალური მედია ელექტრონული კომერციის საიტები, მიღების შემდეგ ერსაგ-ე-კომერცე გაყიდვების დამტკიცების სერთიფიკატი" ხელმოწერის შემდეგ ამ შეთანხმების, მათ შეუძლიათ გაყიდონ ერსაგ პროდუქტების შესაბამისად დებულებები გადმოცემულია აქ. წევრმა უნდა გააკეთოს ეს გაყიდვები ერსაგ-ის მიერ განსაზღვრულ კატალოგში/საცალო ფასებში. წევრმა უნდა გაყიდოს ერსაგ პროდუქტები საცალო კატალოგის ფასად. წევრმა არ შეიძლება გაყიდოს სხვა და სხვაფასად, გარდა ერსაგ კატალოგის ფასების, და არ ვრცელდება ფასდაკლება,აქციები,კამპანია, როდესაც მას სურს, რომ ნებისმიერი ფასდაკლება/ფასდაკლება კატოლოგი გაყიდვების ფასი დადგენილი ერსაგ კომპანიის მიერ, ან როდესაც მას სურს, რათა განაცხადის დაკავშირებული ხელშეწყობა / კამპანია, მან უნდა აცნობოს ჩვენს კომპანის წერილობით და გაყიდოს ფასდაკლებით განაკვეთი დადგენილი კომპანია, თუ ითვლება შესაბამისი ჩვენი კომპანია. თუ დადგინდა, რომ წევრი საკუთარი ინიციატივით მიმართავს ფასდაკლებებს, კამპანიებსა და აქციებს ყველა ამ წესის დარღვევით, ერსაგ-თან წევრობის ხელშეკრულება შეწყდება ცალმხრივად, ასევე ჩვენი კომპანია იტოვებს თავის კანონიერ უფლებებს სხვა წევრების/მომხმარებლების უფლებების დასაცავად.

 

21. წევრი, ელექტრონული კომერციის საიტები, ერსაგ კომპანიაში მიიღო წინათვეში 20% - ზემეტი,პროდუქციას ვერ შეძლებს გაყიდოს.

 

22. იმ შემთხვევაში, თუ წევრი იყენებს წევრობის ხელშეკრულების მუხლებში მითითებულ წესებს, დამოუკიდებელი წევრის მიერ ყველა სახის გაყიდვას (ელექტრონული კომერციის არხების ჩათვლით), მომხმარებელი უზრუნველყოფილი იქნება პროდუქტისა და მომსახურების მხარდაჭერით ყველა გზით.

 

22. იმ შემთხვევაში, თუ წევრი იყენებს წევრობის ხელშეკრულების მუხლებში მითითებულ წესებს, დამოუკიდებელი წევრის მიერ ყველა სახის გაყიდვას (ელექტრონული კომერციის არხების ჩათვლით), მომხმარებელი უზრუნველყოფილი იქნება პროდუქტისა და მომსახურების მხარდაჭერით ყველაგზით.

 

23. ყიდვა გაყიდვების მიერ წევრი ელექტრონული კომერციის გარემოში, პროდუქტი, რომელსაც რჩებაარანაკლებექვსი (6) თვის მოხმარების გასვლის თარიღი არ გაიყიდება.

 

24. ყველა განმარტებები დაკავშირებული პროდუქტის გამოყენების ინსტრუქცია, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების გაფრთხილებისა გაკეთდება,დეტალურად გაყიდვების უნდა გაკეთდეს ელექტრონული კომერციის საიტები. აქ არ გაიყიდება პროდუქტი, რომელიც არ აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს. გარდა ამისა, წევრები შეძლებენ გაყიდვებს ინტერნეტში მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ერსაგ-ე-კომერცე გაყიდვების დამტკიცების სერტიფიკატი". წინააღმდეგ შემთხვევაში, ყველა პასუხის მგებლობა იქნება დაინტერესებული პირი (წევრი).

 

25. ელექტრონული კომერციის საიტებზე გაყიდვებისთვის არარსებობს ერსაგ- ის მიერ მოწოდებული დაბრუნების გაცვლის გარანტია (პროდუქტთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში). ჩვენი კომპანიის თანამოსაუბრე არის წევრი / მომხმარებელი, რომელსაც აქვს ჩვენიკომპანიის წევრობა. ყველა გაყიდვების გააკეთა ამ გზით ეკუთვნის წევრი.

 

26. თუ პირი, ანგარიში და წევრი, რომელიც ყიდის ელექტრონული კომერციის საიტებზე, სოციალური მედიის პლატფორმებზე, სხვა და სხვა მედიაში, ერსაგ-ის გაყიდვებისა და ფასების პოლიტიკის გარეთ განსაზღვრავს, ისინი ვალდებულნი არიან ამ სიტუაციის შესახებ ერსაგ-ს დაუყოვნებლივ შეატყობინონ.

 

27. ერსაგ-ის პროდუქცია არ შეიძლება შედიოდეს ელექტრონული კომერციის საიტების მიერ წამოწყებულ კამპანიებსა და ფასდაკლებებში. დამოუკიდებელი წევრის მოთხოვნის წინააღმდეგ განხორციელებული კამპანიები და ელექტრონული კომერციის საიტების მიერ ინდივიდუალური შეთავაზებები არ მიიღება და ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი წევრი იღებს, აცხადებს და იღებს ვალდებულებას დახუროს მაღაზია და ერსაგ-ის პროდუქციის გაყიდვა.

 

28. წევრმა არ შეიძლება გაყიდოს ან რეკლამირება გაუწიოს სხვადასხვა ქსელური მარკეტინგის პროდუქციას და სხვა კომპანიის პროდუქციას სხვა და სხვა ბრენდის ნახვა და სოციალური მედია პლატფორმების თავის მაღაზიებში მდებარეობს ელექტრონული კომერციის საიტებზე.

 

29. 33% ჩვენი სისტემის (პიონერი) კარიერა იგივე ხაზი ბიზნესის გამოწევრობის რეგისტრაცია არ შეიძლება სხვა და სხვა ქსელური მარკეტინგის კომპანიაში. თუ მისი ქცევა სხვაგვარად განისაზღვრება, მისი წევრობა შეწყდება.

30.მას შემდეგ, რაც ყველა ერსაგ პროდუქცია(ბარკოდით) დააფიქსირა წარმოების ჯაჭვის საბოლოო მომხმარებლის, თუ დადგინდა, რომ ნებისმიერი პროდუქტი გაიყიდება ელექტრონული კომერციის საიტებზე დარღვევით ამ წესების, წევრობის ხელშეკრულება ერსაგის,მიწოდება ამ პროდუქტის შეწყდება ცალმხრივად.

 

31. მევიცი, რომ ერსაგ კომპანია, რომელსაც მე მივმართე, რომ გავხდე წევრი, არ აწვდის პროდუქციას ნებისმიერ პირს, რომელიც არ არის კომპანიის წევრი იმის გამო, რომ მისი პროდუქციის გამოყენების ნარატივი გაყიდვების პოლიტიკისა და ბრენდის დაცვის სტრატეგიის შესაბამისად, პროდუქციის გაყიდვა უნდა მოხდეს კომპანიის მიერ განსაზღვრულ წევრ გაყიდვების ფასზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ქცევა დაფარულია თურქეთის კომერციული კოდექსის 54 და მიმდინარე სტატიების შესაბამისად უსამართლო კონკურენციის ფაქტით 6102.

 

32. ჩვენი ოფიციალური ვებ-გვერდია “www.ersagglobal.ge” Facebook, Instagram, LETGO, GITTIGIDIYOR, N11, HEPSIBURADA, TRENDYOL დაა.შ. facebook, INSTAGRAM, Letgo, GITTIGIDIYOR დაა.შ. გარდა მისამართი, სოციალური მედია და სხვა გაყიდვების პლატფორმები (FACEBOOK, INSTAGRAM, Letgo, GITTIGIDIYOR დაა. შ.) ჩვენი პროდუქტებისთვის, ჩვენი კომპანიის მიერ არარის გათვალისწინებული დაბრუნების გაცვლის გარანტია.

 

33. მე ვეთანხმები ვალდებულებას, რომ მე არ ვარეკლამებ და ხელს შეუწყობ ერსაგ პროდუქტების გარდა საკითხები გამოქვეყნდა ოფიციალურ ვებ გვერდზე ერსაგ კომპანია, ისევე როგორც ინსტრუქციების მიერ გამოქვეყნებული შესაბამისი სამინისტროების, ისევე როგორც ნებისმიერი კანონმდებლობა.

 

* პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის 10 NO. 6698.ერსაგ დასუფთავება და კოსმეტიკური პროდუქცია ,როგორც მონაცემთა ოფიციალურ ფარგლებში კომუნიკაციის პროცედურები და პრინციპები უნდა მოჰყვეს შესრულების განათების ვალდებულებას მუხლი. ტიკ. შპს. ... დააწკაპუნეთ აქ წაკითხვის შემდეგ განათავსებული ტექსტიმიერ მომზადებული.

* დააწკაპუნეთ აქ, რათა შეამოწმოთ აშკარა თანხმობის ტექსტი.

მე ვაცხადებ, მივიღებ ვალდებულებას, რომ მე არ მივიგებ ასეთი გაყიდვების მომხმარებელს ერსაგ კომპანია, რომ მე მივიღე კომპანიის ჩანაწერები, როგორც მტკიცებულება, როდესაც იგი კომპანია, რომ მე არ ვმოქმედებ საწინააღმდეგოდ ვალდებულებას,  რომ მე უკვე მივიღე ყველა სამართლებრივი საქმე შეტანილი ჩემს წინააღმდეგ, რომ მე არ ვეწინაარმდეგები კომპანიის პრინციპებს და მე ვარ ინფორმირებული ამ საკითხებზე და მთლიანად ჩემი თავისუფალი ნებით

ვკითხულობ და ვამტკიცებ. წავიდეთ წინ