დასუფთავების ჯგუფი

Toplam 86'ın 1 ile 61 arası. სულ $ record_count$ შორისაა $ first_record $ to $ last_record$.

img

img

img

img

Toplam 86'ın 1 ile 61 arası. სულ $ record_count$ შორისაა $ first_record $ to $ last_record$.