დიდი სურათი

ჯინსენგი

პროდუქციის კოდი : 2004

ჟენშენი

 

Ersağ-ის ჟენშენი წარმოება ხორციელდება დამატებითი საკვების სახით. Ersağ-ის რეიშის სოკო შემადგენლობაში არ არსებობს შემავსებელი და დამატებითიი ნივთირეებები. შეიცავს 80 % გინსენოზიდს. პროდუქტის ინგრედიენტები მოცემულია კომპონენტების ცხრილში.

 

 

რეკომენდირებული მოხმარების ფორმა:

 

 

მოზრდილებში, როგორც დიეტური ჩანართი, რეკომენდირებულია დღეში 2 ჯერ თითო კაფსულა. (მიაყოლეთ დიდი რაოდენობით წყალი)

 

 

წარმოების სარეგისტრაციო ნომერი: No: TR-20-K-014963 და

წარმოებულია თურქეთის კვების პროდუქტების კოდექსის შესაბამისად.  Ersağ-ის ჟენშენი წარმოებულია Ersağ-ის ფირმის საწარმოებში დამატებითი საკვები პროდუქტის სახით.

ჩვენი პროდუქტი დამტკიცებულია კვების პროდუქტების, სოფლის მეურნეობის და მეცხოველეობის სამინისტროს მიერ, დამოწმების ნომერი: 000156-02.06.2015

 

 

კომპონენტის დასახელება

 

   2 კაფსულა

ჟენშენის ექსტრაქტი

   920.40 მგ.

 

კოდი: 2004 1 ყუთი 60 კაფსულები / 600 მგ

 

მომხმარებლებიოს საყურადღებოდ: კვების პროდუქტების, სოფლის მეურნეობის და მეცხოველეობის სამინისტროს კვების პროდუქტების კოდექსის ეტიკეტების შესახებ ინსტრუქციის და გამოქვეყნებული სათანადო კანონების შესაბამისად, კვების პროდუქტების დანამატის სახით წარმოებული პროდუქციის რეკლამირების დროს, ჩვენებების, დაავადებების და სარგებლის მაგვარი გამონათქვამების გამოყენება აკრძალულია. გამაფრთხილებელი ინფორმაცია: მოიხმარება დანამატი კვების პროდუქტის სახით. რეკომენდირებული ყოველდღიური დოზის გადამეტება დაუშვებელია. დანამატი კვების პროდუქტები არ ასრულებს ჩვეულებრივი მკვებავი პროდუქტების ფუნქციას. შეინახეთ ბავშვებისათვის ხელმიუწვდომელ ადგილზე.

ეს არ არის წამალი. პროდუქტი არ მოიხმარება დაავადებების პრევენციის და მკურნალობის მიზნით. ფეხმძიმობის ან ბავშვის ძუძუთი კვების, ავადმყოფობის ან წამლის მიღების პერიოდში რჩევისთვის მიმართეთ ექიმს. არ არის რეკომენდირებული გაწყვეტილი უსაფრთხოების ბაფთის მქონე პროდუქტის შეძენა. სერიის ნომერი ნიშნავს წარმოების თარიღს. პროდუქტის მოხმარება დასაშვებია ვარგისიანობის ბოლო თარიღამდე. წარმოების თარიღი და ვარგისიანობის ვადა მოცემულია ეტიკეტზე. გაფრთხილება: ვინაიდან ჯანდაცვის და კოსმეტიკური პროდუქციის კატეგორიებში აღნიშნულია არასწორი, არასრული და გამანადგურებელი ინფორმაცია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და იმის შესახებ, რომ ისინი ახდენენ დაავადებების პრევენციას და მკურნალობას, პროდუქციის აღწერილობის აღნიშვნა აკრძალულია. 

გააზიარე