დამატებითი საკვები

Toplam 29'ın 1 ile 29 arası. სულ $ record_count$ შორისაა $ first_record $ to $ last_record$.