საუკეთესოები

ყველაზე ბევრი გაყიდული პროდუქტის სია
# პროდუქციის კოდი პროდუქციის სახელი შეკვეთის ჩამონათვალი
სია წევრთა ყველაზე ბევრი შემკვეთის
# გაწევრიანებულის ნომერი გაწევრიანებულის სახელი პროვინცია
წევრი რომელმაც დააგროვა ყველაზე ბევრი ქულა.
# გაწევრიანებულის ნომერი გაწევრიანებულის სახელი პროვინცია ქულა
11882056 RUSUDAN GURGENIDZE 0,000
21768040 NAMIK GUSEYNOV AHALKALAKI 0,000
31860780 MADINA KHALILOVA BAIRAMOVA 0,000
41588720 SABİNA ALİİEVA MARNEULI 0,000
51669555 JEIKHUNA ALIEVA 0,000
61579827 NATIG MAMEDOV 0,000
74429205 SALIGO SARDAROV TELAVI 0,000
81969980 ALINA ISMAILOVA 0,000
94357693 ZUKHA SADIKOVA TİFLİS 0,000
101823304 ROLETA BERİDZE 0,000