საუკეთესოები

პროდუქციის კოდი პროდუქციის სახელი შეკვეთის ჩამონათვალი
გაწევრიანებულის ნომერი გაწევრიანებულის სახელი პროვინცია
გაწევრიანებულის ნომერი გაწევრიანებულის სახელი პროვინცია ქულა
2110579 EVGENIYA SHAYDUROVA BATUM 0,000
1595652 TEA RAZMADZE GORI 0,000
4334791 SAKAVAT EPENDIYEV RUSTAVI 0,000
4321528 LEILA MAMEDOVA MARNEULI 0,000
1765663 SEIRANA TANRİVERDİYEVA TİFLİS 0,000
1704802 PINAR CAKIR 0,000
1545198 YASEMİN EGELİ TİFLİS 0,000
4196974 KHALIDA EOLCHUEVA MARNEULI 0,000
4345879 BASTı IDRISOVA RUSTAVI 0,000
4212071 ANNA POLADOVA TİFLİS 0,000